Koně Přísnotice

Koně Přísnotice

Profil této stáje byl zrušen, protože ji majitel označil jako zaniklou.